Συνεργασία με τις μεγαλύτερες κλινικές στην Θεσσαλονίκη…