• ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
    ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπερηχογραφικός Έλεγχος

Υπερηχογράφημα

Υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης

Το υπερηχογράφημα της ουροδόχου κύστης είναι μία απλή και αξιόπιστη εξέταση για την εξέταση της ουροδόχου κύστης. Σε ένα φυσιολογικό άτομο η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης ανέρχεται σε 400-500 κ.εκ.

Το υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης αποτελεί την πιο βασική απεικονιστική εξέταση σε προβλήματα ούρησης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα ότι είναι μια μη επεμβατική εξέταση, γίνεται εύκολα και ανώδυνα, και μπορούμε να την επαναλάβουμε.

 Πως γίνεται το υπερηχογράφημα κύστης?

Για να γίνει το υπερηχογράφημα κύστης πρέπει η ουροδόχος κύστη να περιέχει ικανή ποσότητα ούρων, τουλάχιστον 200 κ.εκ. Για αυτό το λόγο ο εξεταζόμενος δεν θα πρέπει να ουρήσει τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν την εξέταση και να καταναλώσει μέτρια ποσότητα υγρών.

Πότε χρειάζεται το υπερηχογράφημα κύστης ;

Σε συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα όπως: συχνουρία, έντονη, ξαφνική επιθυμία για ούρηση (επιτακτικότητα), μειωμένη ακτίνα ροής των ούρων, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης, πόνο κατά την ούρηση και αιματουρία.

Το υπερηχογράφημα κύστης είναι πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο καθώς μπορεί να διαγνώσει με μεγάλη ακρίβεια όγκους της ουροδόχου κύστης ή πέτρες στην κύστη και να εκτιμήσει αδρά την χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης.

Τι άλλες πληροφορίες μπορεί να δώσει το υπερηχογράφημα κύστης ;

Το υπερηχογράφημα κύστης, σε περιπτώσεις ανδρών με συμπτώματα υπερπλασίας προστάτης και απόφραξης μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία μέσου λοβού του προστάτη και την προβολή των λοβών του προστάτη εντός της ουροδόχου κύστης.

Η αναγνώριση ενός ευ μεγέθους μέσου λοβού είναι σημαντική, καθώς ο λοβός αυτός πολλές φορές δρα ως βαλβίδα αποφράσσοντας τον αυχένα της κύστεως. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση του μέσου λοβού καθώς είναι γνωστό ότι δεν ανταποκρίνεται καλά σε φαρμακευτική θεραπεία.

Το υπερηχογράφημα κύστης αποκαλύπτει επίσης την ύπαρξη δοκίδωσης του τοιχώματος της κύστης που είναι ένδειξη ανατομικής ή λειτουργικής απόφραξης της κύστης, καθώς και την παρουσία εκκολπωμάτων. Μπορεί ακόμα να υπολογισθεί υπερηχογραφικά και το πάχος του εξωστήρα μυ της ουροδόχου κύστης που  αποτελεί δείκτη απόφραξης.

Επιπρόσθετα το υπερηχογράφημα κύστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τεχνολογία Power Doppler με σκοπό να αναγνωρίσουμε την παρουσία φυσιολογικού jet ούρων στην κύστης κάτι το οποίο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόφραξης του ανώτερου ουροποιητικού.

Υπερηχογράφημα προστάτη

Το υπερηχογράφημα προστάτη είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση μιας σειράς συμπτωμάτων από το ουροποιητικό σύστημα, όπως συχνουρία, μειωμένη ροή και ακτίνα ούρων, επιτακτική ούρηση, αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης κ.λπ.

Το υπερηχογράφημα προστάτη μπορεί να γίνει με 2 τρόπους, είτε με χρήση της κοιλιακής (convex) κεφαλής, είτε με χρήση της διορθικής (transrectal) κεφαλής υπερήχων.

Η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος είναι αυτή με τη χρήση της convex κεφαλής η οποία είναι καλύτερα ανεκτή από τον εξεταζόμενο καθώς η κεφαλή εφαρμόζεται στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα.

Η μέθοδος απεικόνισης με τη χρήση της διορθικής κεφαλής παρέχει μεν μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση, είναι όμως επεμβατική καθώς προϋποθέτει είσοδο της κεφαλής του υπερήχου εντός του ορθού (εντέρου) και για αυτό δεν είναι καλά ανεκτή από όλους τους ασθενείς.

Για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με διορθική βιοψία προστάτη και όχι για έλεγχο ρουτίνας.

Το διορθικό υπερηχογράφημα δίνει ακριβέστερες πληροφορίες για το μέγεθος του προστάτη, την παρουσία φλεγμονής, προστατικής λιθίασης ή κύστεων του προστάτη αλλά και την εντόπιση περιοχών ύποπτων για καρκίνο.

υπερηχογραφικος-ελεγχος-uroongology.gr

Σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη το υπερηχογράφημα προστάτη ;

Άνδρες άνω των 50 ετών με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό έχουν ένδειξη για τον έλεγχο του προστάτη αδένα με δακτυλική εξέταση, μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), και υπερηχογράφημα του προστάτη και της ουροδόχου κύστης.

Σε περιπτώσεις συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, όπως συχνουρία, ούρηση περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια της νύκτας (νυκτουρία), μειωμένη ακτίνα και ροή των ούρων, επιτακτική ούρηση, πόνο ή κάψιμο κατά τη διάρκεια της ούρησης το υπερηχογράφημα προστάτη δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με:

  • εκτίμηση του συνολικού όγκου του προστάτη. Το φυσιολογικό μέγεθος του Προστάτη κυμαίνεται γύρω στα 25 – 30 κ.εκ., σε περιπτώσεις όμως σημαντικής υπερπλασίας του προστάτη μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 150 κ.εκ.
  • απεικόνιση ύποπτων περιοχών του προστάτη. Περιοχές του προστάτη με δομή διαφορετική από τη φυσιολογική απεικονίζονται με διαφορετική ηχογένεια. Αυτές οι περιοχές μπορεί να υποκρύπτουν χρόνιες φλεγμονές, ύποπτες εστίες για κακοήθεια, προστατικές επασβεστώσεις, προστατική λιθίαση. Η νεοπλασία του προστάτη μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική αρχιτεκτονική και ηχομορφολογία λόγω διήθηση της προστατικής κάψας και επέκτασης έξω από τα όρια του προστάτη.
  • διάγνωση μέσου προστατικού λοβού. Με το υπερηχογράφημα προστάτη μπορούμε πολύ εύκολα να δούμε αν υπάρχει μέσος λοβός του προστάτη και τι μέγεθος έχει. Η πληροφορία αυτή έχει σημασία γιατί η απόφραξη που δημιουργεί ο μέσος λοβός είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική θεραπεία και μπορεί να χρειαστεί να προτείνουμε χειρουργική θεραπεία.

Τι προετοιμασία χρειάζεται για το υπερηχογράφημα του προστάτη ;

Για να κάνουμε υπερηχογράφημα προστάτη με χρήση της κοιλιακής κεφαλής υπερήχων πρέπει η ουροδόχος κύστη να περιέχει ικανή ποσότητα ούρων (τουλάχιστον 150 κ.εκ.). Συνήθως συστήνουμε στον ασθενή να μην ουρήσει για 2 ώρες πριν την εξέταση και να έχει καταναλώσει ικανή ποσότητα υγρών.

Triplex

Triplex ορχικών αγγείων για την ανίχνευση κιρσοκήλης. Έλεγχος με ειδικό υπερηχογράφημα για την ανίχνευση κιρσοκήλης σε περιπτώσεις υπογονιμότητας, πόνου στους όρχεις ή ψηλαφητού ή και ορατού μορφώματος στο όσχεο.

Για ραντεβού στο Ιατρείο μας Καλέστε στο 2314 036 825

Για Οπoιαδήποτε Πληροφορία ή Ερώτηση μπορείτε να Επικοινωνείτε και με email