• ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΙΑ

  ουρομετρια

ΟΥΡΟΡΟΜΕΤΡΙΑ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΥΡΟΡΟΟΜΕΤΡΙΑ

Τι είναι η ουροροομετρία (uroflowmetry)

Η ουροροομετρία καταγράφει τη ροή των ούρων σε συνθήκες που προσομοιάζουν την φυσιολογική ούρηση στην τουαλέτα. Η ουροροομετρία δίνει σημαντικές πληροφορίες στον ουρολόγο σχετικά με το μοτίβο της ούρησης και συχνά κατευθύνει τη διάγνωση προς συγκεκριμένη πάθηση.

Είναι μια μη επεμβατική εξέταση καθώς ο ασθενής καλείται να αδειάσει την κύστη του σε ένα μηχάνημα (ουροροόμετρο) το οποίο καταγράφει την ροή και την δύναμη της ακτίνας των ούρων.

Πότε γίνεται;

Η ουροροομετρία έχει ένδειξη σε ασθενείς που παραπονιούνται για μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό όπως αυτά καταγράφονται με τα ερωτηματολόγια συμπτωμάτων και μπορεί να περιλαμβάνουν

 • δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
 • συχνουρία
 • αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης
 • μειωμένη ακτίνα ούρησης
 • σταγονοειδή ούρηση
 • επιτακτικότητα
 • νυκτουρία.

Ποια είναι η προετοιμασία και πως γίνεται η εξέταση

Kαμία ειδική προετοιμασία δεν χρειάζεται. Η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν νιώσετε φυσιολογικής έντασης επιθυμία για ούρηση. Η εξέταση ολοκληρώνεται όταν έχετε πλήρως αδειάσει το περιεχόμενο της κύστης σας σε μια κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική ούρηση μέσα στο ειδικό δοχείο του ουροροόμετρου.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης θεωρούνται αξιόπιστα εάν έχετε ουρήσει περισσότερα από 150 ml. Eαν τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα, μπορεί να σας ζητηθεί να επαναληφθεί η εξέταση.
Στο τέλος της εξέτασης, ο ουρολόγος μπορεί να υπολογίσει με υπερηχογράφημα κύστης το υπολειπόμενο ούρων μετά την ούρηση, δηλαδή το ποσό των ούρων που παραμένουν στην κύστη.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Το ουροροόμετρο καταγράφει διάφορες παραμέτρους, όπως

 • τη μέγιστη ροή ούρων
 • τον όγκο των αποβαλλομένων ούρων
 • τον χρόνος που διήρκησε η ούρηση.

Με τη βοήθεια της ουροροομετρίας και σε συνδυασμό πάντα με την κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις μπορούν να διαγνωσθούν καταστάσεις που προκαλούν απόφραξη στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα όπως τα στενώματα της ουρήθρας, η υπερπλασία του προστάτη και η χρόνια επίσχεση

ουρορομετρία